خبرهای جذاب و عجیب علمی در جهان +عکس

سه شنبه 23 شهریور 1395 09:52 ب.ظ

 

خبرهای جذاب و عجیب علمی در جهان +عکس

 • خبرهای جذاب و عجیب علمی در جهان +عکس

  خبرهای جذاب و عجیب علمی در جهان +عکس

  خبرهای جذاب و عجیب علمی در جهان +عکس

  در جهان کنونی که زندگی می کنیم برخی اتفاقات رخ می دهند که با نظم این دنیا همخوانی ندارند و باعث تعجب همگان می گردند.مانند اتفاقات عجیب زیر. 

  خروس بدون سر!

  این تصویر خروسی که می بینید سر ندارد نه سر کاری است، نه چیستان است و نه کار فتوشاپ است. قضیه از این قرار است که مایک خروسی است که ابتدا قرار بوده کشته و خورده شود اما فردای روزی که سرش را قطع می کنند، او را زنده پیدا می‌کنند! به همین دلیل صاحب آن تصمیم می‌گیرد آنرا نکشد!
  خبرهای جذاب و عجیب علمی در جهان +عکس

  خبرهای جذاب و عجیب علمی در جهان +عکسمایک بدون سر زندگی جدید خود را شروع می کند و کلی مشهور می شود. صاحب سابقا بی رحم آن هم برای آب و غذا دادن به او از قطره چکان استفاده می‌کند.دلیل علمی اش هم این بود که قسمتی از مغز او هنوز سر جایش قرار داشت به همین دلیل می توانست اعمال حیاتی را را انجام دهد.

  خونریزی مایک به خاطر اینکه رگ اصلی گردنش قطع نشده و به دلیل خشک شدن محل قطع شدگی، متوقف شده است. البته مایک زنده نمانده، چون بعد از 18 ماه زندگی یک شب دچار حالت خفگی می‌شود و قبل از اینکه صاحبش راه گلویش را باز کند، می میرد.

  گل جسد

  گل جسد جزو کمیاب‌ترین گل‌های جهان است که هر 7 سال یکبار شکوفه می‌دهد و برای جذب حشرات گوشت‌خوار بویی شبیه جسد دارد.
  خبرهای جذاب و عجیب علمی در جهان +عکسشیر سوسک، مقوی ترین غذا
  ﺗﯿﻤﯽ ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﭘﺮﻭﺗﺌﯿﻦ ﺩﺭ ﺷﯿﺮ ﻧﻮﻉ ﺧﺎﺻﯽ ﺍﺯ ﺳﻮﺳﮏﻫﺎ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺍﺯ ﺷﯿﺮ ﺑﻮﻓﺎﻟﻮ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﮑﻤﻞ ﺩﺭ ﺭﮊﯾﻢ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻥ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ. ﺳﻮسکﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺷﯿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﯾﮏ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺁﻥﻫﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ .

  ” ﺳﻮﺳﮏ ﺍﻗﯿﺎﻧﻮﺱ ﺁﺭﺍﻡ ” ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﻋﻠﻤﯽ Diploptera punctata ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺁﺳﯿﺎ ﻭ ﺍﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻮﺳﮏ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪﭘﺴﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺍﻥ ﺯﺍﯾﻤﺎﻥ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺷﯿﺮ ﻣﯽﺩﻫﺪ.
  خبرهای جذاب و عجیب علمی در جهان +عکسﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﭘﺮﻭﺗﺌﯿﻦﻫﺎﯼ ﺑﻠﻮﺭﯼ ﺷﺪﻩ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺷﯿﺮ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺑﻠﻮﺭﻧﮕﺎﺭﯼ ﭘﺮﺗﻮﯼ ﺍﯾﮑﺲ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﻥﻫﺎﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩ ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺮ ﺍﺗﻢ ﻭ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺑﻠﻮﺭ ﺭﺍ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ . ﺁﻥﻫﺎ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﻠﻮﺭ ﺣﺎﻭﯼ ﻃﯿﻔﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺴﺎﻥﺍﺳﺖ.

  ﺳﺎﻧﭽﺎﺭﯼ ﺑﻨﺮﺟﯽ، ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮔﻔﺖ : ﺑﻠﻮﺭﻫﺎﯼ ﭘﺮﻭﺗﺌﯿﻦ ﺷﯿﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻏﺬﺍﯼ ﮐﺎﻣﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺗﺌﯿﻦ، ﭼﺮﺑﯽ ﻭ ﻗﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺗﻮﺍﻟﯽ ﭘﺮﻭﺗﺌﯿﻦ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺍﺟﺰﺍﯼ ﺁﻥ، ﺍﺳﯿﺪ ﺁﻣﯿﻨﻪﻫﺎﯼ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺑﺎ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺩﺭﮎ ﺩﻗﯿﻘﯽ ﺍﺯ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺍﯾﻦ ﺷﯿﺮ، ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺭﺍﻫﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺯ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻠﻮﺭﻫﺎﯼ ﭘﺮﻭﺗﺌﯿﻦ ﺷﯿﺮ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺩﯾﺮ ﺯﯾﺎﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﻭﻋﺪﻩ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺳﻮﺳﮏ ﺑﮕﺮﺩﯾﺪ !

  ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﯾﮏ ﻣﺰﯾﺖ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺩﺍﺭﺩ؛ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﻠﻮﺭﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﮐﻨﺪ ﺁﺯﺍﺩ ﻣﯽﺷﻮﺩ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﻠﻌﯿﺪﻩ ﺷﺪﻥ ﭘﺮﻭﺗﯿﺌﻦ، ﺑﻠﻮﺭﻫﺎﯼ ﺁﻥﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﺮﺥ ﻣﺴﺎﻭﯼ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﭘﺮﻭﺗﺌﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪ

  آینه ای به وسعت یک دریاچه

  ﺗﺼﻮﯾﺮﯼ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ “ﺳﺎﻻﺭ ﺍﻭﯾﻮﻧﯽ” ” Salar de Uyuni ” ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﻮﺭﻩ ﺯﺍﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ ﻏﺮﺑﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻮﻟﯿﻮﯼ ﻭ ﺷﻬﺮ ” ﺍﻭﯾﻮﻧﯽ” ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ۱۰۵۸۲ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺩﺍﺭﺩ . ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺍﯾﻦ
  ﺷﻮﺭﻩ ﺯﺍﺭ ﻭﺳﯿﻊ ﺑﺎ ﻻﯾﻪ ﮐﻢ ﻋﻤﻘﯽ ﺍﺯ ﺁﺏ ﭘﻮﺷﯿﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺁﯾﻨﻪ ﺭﻭﯼ ﮐﺮﻩ ﺯﻣﯿﻦ ﺭﺍ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ .

  ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﺑﺮﻫﺎ ﺍﯾﻦ ﺷﻮﺭﻩ ﺯﺍﺭ ﺑﺎ ﺍﻧﻌﮑﺎﺱ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻣﻨﻈﺮﻩ ﺍﯼ ﺣﯿﺮﺕ ﺍﻧﮕﯿﺰ ﻭ ﺧﯿﺮﻩ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺟﺎﯼ ﮐﺮﻩ ﺯﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻧﻈﯿﺮ ﺁﻥ ﺭﺍ ﯾﺎﻓﺖ.

  خبرهای جذاب و عجیب علمی در جهان +عکس

  ﺍﯾﻦ ﺷﻮﺭﻩ ﺯﺍﺭ ﺩﺭ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺍﺯ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺩﺭﯾﺎﭼﻪ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﺑﯿﻦ ۳۰ ﺗﺎ ۴۲ ﻫﺰﺍﺭ ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ . ﺩﺭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﯾﻦ ﺷﻮﺭﻩ ﺯﺍﺭ ﺧﺸﮏ ﻭ ﭘﻮﺷﯿﺪﻩ ﺍﺯ ﻧﻤﮏ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ
  ﺩﺭ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺭﻭﺯ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺎﺭﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺣﯿﺮﺕ ﺍﻧﮕﯿﺰ ﺩﺭ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ .

  ﺍﮔﺮ ﺗﺼﻮﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﻣﺎﯼ ﻫﻮﺍ ﺩﺭ ﯾﻨﺠﺎ ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎﺳﺖ، ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺩﻣﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﯿﻦ ۱۳ ﺗﺎ ۲۱ ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮﺍﺩ ﺍﺳﺖ.

  این سنگ ها زنده اند!

  سنگ های عجیبی که رشد می کنند در یکی از روستاهای رومانی سنگی وجود دارد که سال ها انسان ها و دانشمندان را جذب خود کرده است. این سنگ ها به عنوان عجیب ترین و البته باورنکردنی ترین چیزهایی است که روی زمین دیده می شود و مردم از گذشته به ان ها “ترووانت” می گفتند.

  سنگ ها از سخت ترین و محکم ترین چیزهایی هستند که روی زمین دیده می شوند همچنین سنگ ها همیشه به عنوان مواردی شناخته می شوند که دلسنگی و بی روحی را نشان می دهند و هیچ جانی در آن ها وجود ندارد ولی همیشه هم این گونه نیست.
  خبرهای جذاب و عجیب علمی در جهان +عکساین سنگ ها به معنی”شن های سیمانی” است ولی به هر حال سنگ های بی جانی هستند که با بارش باران رشد می کنند. البته این سنگ ها دارای شگفتی های دیگری نیز هستند زیرا می توانند بدون آن که کسی کمکشان کند جا به جا شوند.

  به گفته دانشمندان 6 میلیون سال پیش این سنگ ها بر اثر زمین لرزه های بسیار شدید وارد سطح زمین شده اند و پیش از آن در لایه های زیرین زندگی می کردند. برخی از این سنگ ها از شش تا ده متر طول دارند و با بارش باران بزرگتر شده و حتی پوست اندازی می کنند

  بیماری فیل پایی
  پسرکی به یک بیماری عجیب که فیل پایی نام دارد. 120 میلون نفر به این بیماری آلوده هستند، و 40 میلیون نفر نیز به شدت با این بیماری درگیر هستند. این بیماری توسط نوعی انگل از دسته نماتودها به نام بروگیا مالایی ایجاد می‌شود، که از طریق نیش پشه، منتقل می‌شود.
  خبرهای جذاب و عجیب علمی در جهان +عکسانگل میکروفیلاریا ممکن است از طریق نیش پشه ماده آلوده ، به انسان منتقل شده، و وارد جریان خون شود. این انگل به سرعت در بدن تکثیر شده، و در تمام رگ‌های خونی انسان پخش می‌شود که حتی ممکن است سال‌ها در بدن شخص زنده بماند. تا سال‌ها علائم این بیماری،

  بعد از عفونت ظاهر نمی‌شوند. با انباشه شدن این انگل‌ها در رگ‌های خونی، دستگاه گردش خون دچار اختلال و باعث تولید مایعی در بافت‌های پیرامون آن می‌شود. این بیماری عجیب در نواحی: پاها، اندام تناسلی و سینه ها، بسیار شایع‌تر از دیگر مناطق بدن است.

  این الماس از خاکستر انسان است!

  یك شركت سوییسی ، خاكستر حاصل از سوزاندن اجساد انسان‌ها را به الماس تبدیل می‌كند. بیشتر انسان‌ها پس از مرگ به خاك سپرده می شوند اما بعضی‌ها هم در آتش سوزانده شده و شماری هم مومیایی و یا منجمد می شوند. اما اكنون خاكستر انسان‌ها با كمك یك تبدیل شیمیایی خاص می‌تواند به الماسی درخشان تبدیل شود.

  شركت آلگوردانتسا در شرق سوییس خاكستر جنازه انسان‌ها را به سنگ‌های قیمتی تبدیل می‌كند.
  خبرهای جذاب و عجیب علمی در جهان +عکسدر آزمایشگاه این شركت حدود ۱۵ دستگاه بطور ۲۴ ساعته در كنار كارگرانی كه عینك‌های محافظ پلاستیكی به چشم دارند كار می‌كنند. این كارگران در پشت یك خط زرد و سیاه كار می‌كنند كه به احترام میت، بازدیدكنندگان مجاز به عبور از آن نیستند. جنازه انسان بطور متوسط ۲/۵ تا ۳ كیلوگرم خاكستر از خود بر جای می‌گذارد

  اما برای ساخت الماس، ۵۰۰ گرم خاكستر كافی است. در روند تبدیل خاكستر انسان‌ها به الماس ابتدا پتاسیم و كلسیم كه حدود ۸۵ درصد این خاكسترها را تشكیل می‌دهند از كربن جدا می‌شود. سپس این كربن تحت فشار فوق‌العاده زیاد و حرارت هزار و ۷۰۰ درجه سانتی گراد قرار می‌گیرد كه در این روند كربن به سرب سیاه، آلوتروپ كرین یا ساختاری متفاوت از كربن تبدیل می‌شود.

  در مرحله بعد، برای تبدیل سرب سیاه به الماس كه سخت‌ترین آلوتروپ كربن است ، فشار و حرارت بیشتری اعمال می‌شود. كل این روند شش تا هشت هفته طول می‌كشد كه به هیچ وجه با روند طولانی تشكیل طبیعی الماس كه چند هزار سال طول می‌كشد، قابل مقایسه نیست.

  زمانیكه این روند به پایان برسد الماس خام هنوز به صیقل و تراش نیاز دارد . بسیاری از این الماس‌ها به شكل سنگ‌های قلبی شكل بریده می‌شوند كه می توان از آنها بصورت گردنبند یا نگین انگشتر استفاده كرد. هر الماس منحصر به فرد است و رنگ آن از آبی تیره تا تقریبا سفید متفاوت است.

  مسوولان این شركت می‌گویند رنگ الماس‌ها بازتاب شخصیت فرد است. اثبات اینكه هر الماس انسانی الزاما از خاكستر شخص خاصی ساخته شده ، غیر ممكن است زیرا در این روند دی.ان.آ سوخته می‌شود. اما اثر شیمیایی خاكسترها كه به محض ورود به آزمایشگاه مشخص می‌شود،

  مستندسازی و یافتن رد محصول ساخته شده را میسر می‌سازد. كل این فرآیند، بسته به وزن سنگ (از یك چهارم قیراط تا یك قیراط) ، از چهار هزار و ۵۰۰ فرانك سوییس (معادل ۴۴۰۰ تا ۱۶۷۰۰ دلار ) قیراط ) متفاوت است

  گورستان گریفریارز

  گریفریارز نام گورستانی در ادینبرگ اسکاتلند است که از دیگر نقاط وحشتناک جهان به شمار می رود. از قرن شانزدهم مراسم خاکسپاری بسیاری در این گورستان صورت گرفت و از آن زمان حوادث غیرطبیعی بسیاری در این گورستان قدیمی گزارش شده است. می گویند اگر خیلی خوش شانس باشید با ورود به این گورستان، صداهای عجیب و غریبی می شنوید یا جریان هوای سردی را احساس می کنید.
  خبرهای جذاب و عجیب علمی در جهان +عکساما عده بسیاری که به این گورستان رفته اند پس از خروج از آنجا کبودی ها و جای جنگ زدن هایی روی بدنشان دیده می شود و گفته می شود همه اینها از ارواح ناآرام گورستان سرچشمه می گیرد. در متون تاریخی آورده شده که در سال های ابتدایی قرن شانزدهم، زندانیان سیاسی بسیاری را در این گورستان دفن کردند،

  نزدیک به ۱۲۰۰ نفر از این زندانی ها در بدترین شرایط زندانی شدند که اکثر آنها جان باختند. از آن موقع به بعد، گزارش های عجیب و غریبی از دیده شدن ارواح ناآرام در این گورستان ثبت شده است.

  بیماری خطوط بلاسکو

  در سال 1901 دکتر آلفرد بلاشکو، “پزشک متخصص پوست آلمانی” برای نخستین بار خطوطی را که به طور طبیعی روی پوست همه‌ی افراد وجود دارند، مورد بررسی قرار داد و مشاهده کرد این خطوط به شکل طبیعی و قرینه در دو سوی بدن گسترش یافته‌اند و در هر قسمت بدن روند و ترتیب خاصی دارند؛ مثلاً در ناحیه‌ی تنه شکل عرضی داشته، و در کناره تنه شبیه حرف S بوده و در میانه کمر مانند حرف V می‌باشند.
  خبرهای جذاب و عجیب علمی در جهان +عکساین خطوط در افرادی که به این بیماری دچار هستند، بیرون زده و بر روی ستون فقرات، شکم و سینه به صورت خطوطی ظاهر می‌شوند. 

  موهای فرشتگان

  یکی از رازهای سر به مهری که در دنیا وجود دارد اغلب در اروپا، استرالیا و امریکار رخ داده است. مردم ادعا می کنند که در برخی از روزها چیزهایی از آسمان به زمین میریزد که بسیار شبیه به مو هستند و البته خیلی سریع نیز از بین می روند. البته همچنان اطلاعاتی در مورد آن ها در دسترس نیست چرا که نمونه ای از آن به وجود ندارند.

  خبرهای جذاب و عجیب علمی در جهان +عکس

  برترین ها